Valpköps Info

OBS OBS OBS !!!

LÄS NEDANSTÅENDE NOGGRANT BÅDE I TIDER FÖR CORONA OCH FÖR ALLAS TRIVSEL OCH LÄTTAST FÅ VALP FRÅN DEN NI VERKLIGEN VÄLJER ATT VILJA KÖPA ER FYRBENTA VÄN IFRÅN !!!

Här i Vår Kennel prioriterar jag de som endast står i kö hos oss eller max 2 kennlar utöver då jag anser att ibland behöver man stå på fler för att just få valp i den tid Ni som bäst kan ta emot en valp självklart men det räcker oftast med 3 Kennlar man valt ut och trivs med då det självklart ska kännas rätt från båda håll att köpa just från den Kennel Ni väljer då man ska ha kontakt förhoppningsvis i många år framåt om så önskas!

Jag uppskattar om Ni inte skriver runt till 10 kennlar på en gång utan 3-4 st, invänta ev svar någon v om ej hör av Er till fler men att skriva runt bara för att få första bästa valp uppskattas inte av mig.

Eftersom det nu råder Pandemi så är det som Ni säkert vet många på kö och fler som väljer att köpa valp just nu så om det tar ngn xtra dag att få svar på E-mail så hoppas jag Ni har överseende med det, svarar oftast inom 3 dygn!

Vi släpper nu på vår kö med försiktighet igen efter ett längre uppehåll, uppskattas OM Ni står i kö eller ställer i kö att Ni då är snälla att så snart OM Ni får förhinder eller får valp innan det är dags här HÖR AV ER!!!!

För allas trivsel och att alla intresserade ska kunna få valp i sista ändan så gäller ju att vi uppfödare får ärlighet och uppriktighet och koll på våra intresselistor!

Tyvärr ändå varit en del som ej hört av sig när de fått valp, så än en gång detta uppskattas att ställer man sig i kö går man också ur kön om läget förändras!!!!

Kan du tänka dig bli Fodervärd kanske? Titta in här då --->>>


Och kontakta mig gärna för Intresseanmälan och info om Parnings/valpläget för nu!Att tänka på innan ett valpköp!

To think about before buying a puppy!

Köp bara valp/ Just buy a puppy

* med ett godkänt köpeavtal/ With a approve perchase agreement

* med registreringsbevis (stamtavla)/ With Registerpaper/Pedigree

* som är id-märkt och vaccinerad/ As are Identetymarket and vaccinated

* med veterinärintyg, ej äldre än 7 dagar./ And with not older then 7 days veterinerypaper

Tips inför ett lyckat hundköp/ Tip for a lucky puppypurchase

1. Innan du köper hund, försäkra dig om att du har både tid och möjlighet att ta hem en liten valp. Valpens uppfostran är nästan lika viktig som ett barns. Barn och hund är en bra kombination, bara det finns en vuxen som tar det slutliga ansvaret.

Before you buy a puppy think about if you have the time and possibility to take home it right now. The puppy´s upbringing is nearly as importent as a childs. Child and dogs are a good combination IF the grownup are there for the last liability.

2. Tänk på framtiden. KAN du komma att få ett mer krävande jobb i en snar framtid, har ni mycket allergier, finns risken att ni måste lämna tillbaka valpen redan efter ett par månader? I så fall, tänk efter en extra gång.

Think about the future. CAN you maybe get a more demended work with longer workingdays and then the dog suffer for that OR do you have some allergy in the family and the risk is to have to give back the puppy well THINK one more time1

3. Valet av ras är högst personligt och är jätteviktigt. Välj inte ras efter vilken som är sötast/snyggast, välj den som har de egenskaper som passar bäst in i ert liv/familj. Framför allt får priset inte vara den avgörande faktorn. En billig valp kan bli en dyrbar affär i framtiden. Att titta i böcker eller gå på hundutställning kan underlätta valet av ras samt titta runt hos olika kennlar men tänk dock på att anpassa Er efter Kennelns tid inte bara Er. Det är oftast fullt upp på en kennel liten som stor.

The choise of rase is very personal and important. Don´t choose the nice cute one instead thinking what do you want to do with the dog and how do that fit in with the dog/rase and the family. A cheap dog can be a expensive one in the end. To look in books/rasebooks and go to show´s tio look at the differents rases is good and specialy go for a few breeders to look when you want to ask and look at one special rase. BUT think about that many breeders "small as lbig" have a lot to do and maybe not always so much time so think about to suit them not ypu all the time.

4. En bra kontakt med uppfödaren har stor betydelse i framtiden då du som hundägare kan behöva hjälp och råd. Uppfödaren ser också som sin plikt att se till att valparna får ett bra liv och vill därför också veta hur det går efter köpet.

A nice/friendly conatct with the breeder have a large meaning in the future if you as a puppybuyer want some help/advice with your dog , I as a breeder also want to have a good conact and now all things about what happen to the puppy even when it be older.

5. Valparna flyttar tidigast vid åtta veckors ålder.

The puppy leaves there home at earliest 8 weeks old.

6. Valpen levereras med/ The puppy be deliverd with

- registreringsbevis, alltså sin stamtavla / Registrationspaper there Pedigree

- ett veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än sju dagar gammalt / A veterinarypaper not older then 7 days

- ett köpeavtal, underskrivet av båda parter. Uppfödaren upplyser dig om mot vad/vilket valpen är vaccinerad/avmaskad mot/med eller försäkrad för. / A purchasecontract signed by both part, the breeder let you now about the vaccin that the puppy have got and should get and what insurance the puppy/breeder have.

- Valpen ska också vara ID-märkt när den lämnar uppfödaren./ The puppy is always Identetymarket when it leaves the breeder

Allt detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper./ All this things are the rules from our Swedish kennelclub and we serious breeder fallow that in other case we be exclude from them and cannot registrate our puppy there at a longer time. This is also security for you buyers as for us breeders.


Att köpa valp hos Plymspireas Kennel:/ To buy puppy with Plymspireas Kennel

Vid försäljningen så medföljer startomgång med mat & matlista + lite andra tillbehör som jag väljer ut från kull till kull men jag meddelar/visar vad vid besök hemma hos oss vid ev. valpköp + diverse andra viktiga informationspapper till er.

Ni får också ett PDF Dokument sänt på Email när Ni tingat en valp här med Tips/Råd inför att valpen kommer hem !

Wide a sale in our Kennel a startparcel following the dog with foodlist and little other fittings I choose from litter to ltter but I use to tell the buyer at the time they came her and choose there puppy and about some other important paper and all things about the puppy and things around that they want to now about! You also got a PDF Dokument sent at Email when yoy have reserved a puppy here with tip and good things to now before you get home your puppy!

FRÅGOR TILL BLIVANDE VALPKÖPARE & INTRESSENTER!/ QUESTIONS TO COMING PUPPYBUYERS AND PEOPLE WHO IS INTEREST IN THE RASE

FYLL I NEDANSTÅENDE UPPGIFTER I FORMULÄRET LÄNGST NED PÅ DENNA SIDA TACK!

FILL IN THE INFORMATION IN THE FORMULAR DOWN ON THIS PAGE PLEASE!

1/ Hur ser er familj & boendesituation ut? (barn, jobb osv.)? / How do your family look like, how do yoy live? (children, work.....)

2/ Vad tänker ni använda hunden till (familjehund, träning o s v)/ What have you think about to have the dog to ( training, familydog....)

3/ Hur länge får valpen/hunden vara själv om dagarna?/ How long does the puppy/dog have to be alone?

4/ Har ni haft hund tidigare eller finns det redan i huset?/ Have you had dog before or do you get one allready?

5/ Hur kom ni in på just den här rasen?/ How do you begin to think at specialy this rase?

6/ Har Ni funderat över specifikt kön när Ni ska köpa valp?

7/ Har ni blivit hänvisade till Kenneln Plymspireas, av vem i så fall, hur fann du oss?/ How do you find our Kennel?

8/ OBS OBS!! Glöm inte ett telefon nr jag kan nå Er på för det är oftast min nästkommande kontakt/ Don´t forget to write me your phone number to reach you as ussully is my next step!

Så fort valparna är födda så får eventuella valpintressenter reda på det. Antingen skickar jag ett mail eller så ringer jag ett samtal..

As soon as the puppy is bord if you let me now your interest I send you a E-Mail or call when the puppy is born.

Är man fortfarande då intresserad av valp så får man komma på besök först tidigast vid 4 veckors ålder och handpenning erlägges och kontrakt skrivs i och med detta. Då först är man garanterad en valp eftersom då är chanserna till att alla valpar är friska och kommer att överleva stora. Skulle man som köpare ångra sig och dra sig ur så behålles handpenningen av uppfödaren, om uppfödaren ångrar sig har man rätt till handpenning tillbaks och det ska finnas goda grunder för ånger. Jag väljer ut valp efter önskemål och mitt omdöme då jag är den som ser mest av valparna under veckornas gång men i oftast är det ett gemensamt val men givetvis har jag sista talan om var viss valp verkligen bör flytta!

If you still interesting at that time you come her for a visiting but not before the puppy is 4 weeks old and sometimes even not untill 6 weeks. When I have aproved that you can by the puppy and you like me as breeder and want to buy a puppy you lay a special coin usually about 15 % of the puppy´s cost. I always together with the buyer look out for the best/right puppy to right home.

OBS!! I Coronatider kan det dröja tills valparna kan vara utomhus då mellan 4-6 v gamla så vi gör upp från kull till kull vad som passar bäst men möten försöker vi hålla på altan/utomhus i dessa tider för allas säkerhet/trivsel!

Obs! In Coronatimes like this it can be a while so between 4-6 weeks old depend on if puppies can be outside so we can be on our altan or outside for every once safety/comfort!

När viktiga beslut ska tas och besök sker vill jag inte ha hela tjocka släkten med då detta kan bli ganska stirrigt, utan endast de som kommer ha tät kontakt med valpen/hunden, jag vill att det ska ske lugnt och sansat och att detta ska ske trevligt både för tiken, valparna, er och mig. Ingen ska behöva känna sig stressad.

When important decision should makes I don´t want all of the relatives foolowing here ONLY the family who should be the buyer and flock to the puppy. That should be a pleasant time for the female and the puppys. No one should feel stressed!

Önskemål jag har på mina valpköpare:/ Desire on my puppybuyers

Önskemål och prio 1 är: ge din hund KÄRLEK! En vän för livet!/ The first demand is to give your puppy/dog all your love, a friend for lifetime

- Som vanligt gäller att hunden ska avmaskas och vaccineras i kombination till varandra vid 3 månaders ålder för bästa resultat. Sen igen vid ett års ålder.

As usually should the dog be wormed and vaccinated at 3 and 12 months old

- Om detta gäller en hanhund, ska testikelstatus nämnas för uppfödaren vid hundens ettårsvaccination.

If it´s a male the testicle should be cheked around 1 years old

- Hunden bör HD & AD - röntgas vid ca 12-20 månaders ålder. Men Absolut senast vid 24 månaders ålder.

The dog should be tested the hips around 12-20 months. But not later then 24 months.

- Hunden bör ögonlysas i samband med röntgen och därefter gärna någon gång vid 5-7 års ålder om den inte ska i avel för då gäller minst vartannat år.

The dog should be tasted the eyes the same time as the hips and then willingly at 5-7 years old again IF the dog not go to mate in that case at least every second year.

Detta är inte önskemål jag har bara för skojs skull, utan för att det är viktigt för min & rasens fortsatta avels skull och avkommors välbefinnande. Utan dessa villkor kan man ej

fullt utvärdera valparnas fäders/mödrars genetiska arvsanlag och gå vidare med förhoppningsvis friska individer även i framtiden..

This is not something I just wish for fun, I think it´s important for the future breeding and the off springs wellnes and for our rase to become weel even in the future and we have to check to now so.....

Här är också något att tänka på innan köp av hund, vilket kön tik eller hane? Vad händer när du kastrerar din hund --->>>

Here is something to think about before buying a dog too, sex Female or male? --->>>

Våra kontaktuppgifter

Revesjö Paradis 4, 512 94 Svenljunga

Ring oss på
0706-277614

E-post
cajo@plymspireas.com

Intresse av valp/rasen Finsk Lapphund?

Maila oss gärna vid intresse av valp/rasen med mer info om Er själva + telenr.

Ta gärna hjälp av Valpköps Info sidan innan Ni skriver Ert meddelande!

Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!